Fruit van de week:
woensdag 21 oktober
mandarijn

OUDERCONTACTEN LAGER UITGESTELD

Beste ouders,

De recente verstrengingen van de maatregelen in de maatschappij en het onderwijs om de verspreiding van het virus tegen te gaan, doen ons besluiten om de geplande oudercontacten voor de lagere school uit te stellen naar een latere datum.
We willen de contacten tussen volwassenen op school zoveel mogelijk beperken:
- om onze leerkrachten gezond en wel voor de klas te laten staan.
- om ouders niet samen te laten wachten in de gang.
- om onze leerlingen veilig te laten leren in hun klasgroep.

We betreuren het ten zeerste dat we geen persoonlijk gesprek kunnen voeren over de vorderingen van uw kind. Als u vragen hebt bij het leef- of leerrapport, kunt u de klasleerkracht nog steeds contacteren via de afgesproken kanalen ( mail, agenda, facebook, WhatsApp ).
We hopen om bij het volgende rapport jullie wel te kunnen ontmoeten in de klas.

Het schoolteam.

Fruit van de week:
woensdag 14 oktober 2020
banaan

Cultuur voor de Familiebubbel in de Roxy.

DE FAMILIE VON KAPP
FAMILIEVOORSTELLING
ZO 25/10 - 15 U. - THEATERZAAL ROXY

Linah Bauwens, brugfiguur op onze school.

Linah werkt voor de gemeente en is op onze school aanwezig op donderdag voormiddag in het secretariaat.
Zij wil een brug maken tussen ouders, leerlingen en school om de ontwikkelkansen van de leerlingen zo goed mogelijk te benutten.
Ook voor vragen i.v.m. opgroeien in Temse kun je bij haar terecht.

Heb je een vraag, aarzel dan niet om haar te contacteren.
Tel: 0478/56.71.84
E-mail: Linah.Bauwens@ocmwtemse.be

Fruit van de week:
woensdag 7 oktober 2020
clementinen

Vormsel 2021:
- infovergadering om 20.00 op donderdag 8 oktober 2020 in de Sint-Petruskerk te Tielrode.
- infovergadering om 20.00 op donderdag 27 oktober 2020 in de OLV-kerk te Temse.

Graag slechts één ouder per vormeling om Coronaveilig te kunnen samenkomen.

Ouders moeten meedoen
"Het zwaartepunt van de pastoraal en catechese in voorbereiding op het vormsel zal best niet alleen liggen bij een ontdekking van de geloofsinhouden.
Echte initiatie veronderstelt meer dan dat.
Het is da ook belangrijk dat vormelingen en hun ouders uitgenodigd worden om kennis te maken met en deel te nemen aan het kerkelijke leven...
Het gaat er dus niet zozeer om aparte of speciale initiatieven te ontwikkelen, maar om hen uit te nodigen op de bestaande kansen tot catechese, liturgie, sociale inzet en ontmoeting.
In het bijzonder zullen de kandidaat vormelingen, hun ouders, peter en meter, uitgenodigd worden tot regelmatige deelname aan de parochiale zondagseucharistie.

uit het parochieblad 30 september 2020

Morgen vrijdag 2 oktober is het lokale verlofdag.
Maandag 5 oktober hebben de leerkrachten een studiedag.
De leerlingen zijn die dagen thuis.

Vanaf woensdag 7 oktober 2020 krijgen de kinderen op WOENSDAG een stuk fruit van de school.
U hoeft dan op woensdag geen fruit meer mee te geven.

Lees zeker dit artikel.

De aanpak op onze school vertrekt vanuit het kind zelf.
We kijken wat het kan en waar het moeilijk loopt.
We differentiëren in onze aanpak.
De ene leerling heeft baat om een jaartje over te doen.
Een andere leerling volgt een traject waarbij wiskunde in het ene en taal in het andere leerjaar gevolgd wordt. Voor nog andere leerlingen helpt interne klas ondersteuning, differentiatie...
Samen met de ouders en de leerling bepalen we wat best is.
Een jaartje doorkleuteren ligt vaak moeilijk bij ouders.
Dit is jammer, want het kind ondervindt vaak grote moeilijkheden in het eerste leerjaar. Daar doet het negatieve ervaringen op die de rest van de schoolloopbaan kunnen blijven doorwerken.
Toch zijn we helaas genoodzaakt om het eerste leerjaar over te doen als de leesbasis en rekenbasis onvoldoende gelegd zijn.

Niet te missen en van onschatbare waarde.
De voorleesuurtjes in de bib van Temse.

Zeker doen !

Kijk en luister en... lees zelf voor thuis op andere dagen.

Kleuters

Klik op een klasje om meer te weten te komen over de leerkracht en de werkwijze!

Lager

Klik op een klasje om meer te weten te komen over de leerkracht en de werkwijze!