Mijn kind voelt zich ziek. Wat moet ik doen?

Beste ouders,

We merken dat er heel wat ongerustheid is bij jullie als je kind zich ziek voelt.
Dit is heel begrijpelijk, want het is niet eenvoudig om te weten of het om een verkoudheid of COVID-19 gaat.

Daarom geven we deze richtlijnen mee:

Je kind heeft één of meerdere van de volgende klachten ( symptomen* ):
- koorts vanaf 38°
- hoest
- verkoudheid met spierpijn
- vermoeidheid
- keelpijn
- geen eetlust

VOOR KLEUTERS:
Contacteer je huisarts om te bepalen of de symptomen voldoen aan de beschrijving van COVID-19.
De huisarts bepaalt of er moet getest worden.
De geteste persoon blijft thuis tot het resultaat gekend is.
Negatief : De leerling gaat 14 dagen in quarantaine of er volgt een tweede test na 9 dagen.
Positief: De leerling blijft thuis tot minimum 7 dagen na de start van de klachten, waarvan minimum 3 dagen koortsvrij.

VOOR LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL:
Contacteer je huisarts om te bepalen of de symptomen voldoen aan de beschrijving van COVID-19.
De huisarts bepaalt of er moet getest worden.
De geteste persoon blijft thuis tot het resultaat gekend is.
Negatief: De leerling mag na genezing naar school.
Positief: De leerling blijft thuis tot minimum 7 dagen na de start van de klachten waarvan minimum 3 dagen koortsvrij.

Wat gebeurt er als er een COVID-19 besmetting is op school?

KLEUTERSCHOOL:
Een kleuter is positief getest -> Alle kleuters én de leerkracht zijn LAAGRISICO contacten.
GEVOLG: De kleuters mogen naar school blijven gaan. Wees waakzaam voor symptomen*.
Een leerkracht is positief getest -> Alle kleuters zijn HOOGRISICO contacten.
GEVOLG: De kleuters blijven 14 dagen in quarantaine of worden hertest na 9 dagen.

LAGERE SCHOOL:
Een leerling is positief getest -> Alle leerlingen én de leerkracht zijn LAAGRISICO contacten.
GEVOLG: De leerlingen mogen naar school blijven gaan. Wees waakzaam voor symptomen*.
Een leerkracht is positief getest -> Alle leerlingen zijn LAAGRISICO contacten op voorwaarde dat de leerlingen niet langer dan 15’ contact hadden met een leerkracht op minder dan 1.5 m.
GEVOLG: De leerlingen mogen naar school blijven gaan. Wees waakzaam voor symptomen*.

Wij houden jullie op de hoogte indien er besmettingen of positieve testen zouden zijn.

De directie

Infoavonden in september

Beste ouders,

De infoavonden met alle ouders in de klas zullen NIET doorgaan.
Omdat we jullie de informatie toch graag willen doorgeven, zullen we een informatiebundel samenstellen.
Daarin brengen we de algemene info van de school én de klaseigen informatie samen.
Deze informatiebundel zal aan jullie persoonlijk bezorgd worden door de klasleerkrachten met een woordje uitleg. Gelieve hiervoor tijd te maken.
De leerkrachten zullen jullie verwittigen wanneer ze dit doen.

Als je vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen.
Neem contact op met de school of de leerkracht.

Het schoolteam

Ophalen leerlingen om 15.25 en woensdag om 12.05.
VANAF MAANDAG 7 SEPTEMBER

Beste ouders,

Aangezien het bij het afhalen van de leerlingen op het einde van de schooldag erg druk is aan de schoolpoort, zullen we dit vanaf volgende week anders organiseren.

Ouders wachten op het voetpad met de nodige afstand aan de kant van de tuintjes.
Bij het tweede belsignaal komen de ouders na elkaar op de speelplaats.
Volg de pijlen tot op de kleuterspeelplaats. Haal je kleuter op. Ga naar de speelplaats van het lager door de dubbele poort naast de refter. Daar neem je eventueel je kind van het lager mee en verlaat je de school via het witte hek. (Zie afbeelding)

Belangrijk:
+ Ouders dragen een mondmasker op de speelplaats !
+ Ouders die enkel een leerling van het lager afhalen wandelen enkel rond de fietsen
en nemen hun kind mee naar buiten..
+ Leerlingen die alleen naar huis gaan ( te voet of met de fiets ) volgen ook het parcours.
+ We blijven niet staan om een praatje te maken met elkaar of met de leerkracht.
Wie een leerkracht wenst te spreken maakt best een afspraak.
+ ’s Middags om 11.40 blijven ouders wachten aan de poort in de Sint-Amelbergalaan.

Wie graag muziek, toneel of dans wil leren,
kan terecht in de muziekacademie.
Zij is gelegen recht tegenover onze school.

In de folder vind je meer info.

Verjaardag en corona.

Het schooljaar is gestart en wellicht zijn er al jarigen die graag hun verjaardag in de klas willen vieren.

Enkele afspraken:
- spreek af met de leerkracht wanneer jouw verjaardag gevierd wordt in de klas.
- een traktatie kan mits ze voorverpakt is.
bv. koekjes die in de fabriek apart verpakt zijn ( per kind ).
een mandarijn / banaan ( de schil eet je niet op )
wat kan niet:
- eigen gebak of zelf verpakte etenswaren.
- één grote cake voor de hele klas
- snoep

Met enige creativiteit wordt het zeker nog een leuke verjaardag op school.

Het schoolteam

Beste leerling,
Beste ouders,

Morgen is het weer zover.
Op 1 september gaat de schoolpoort open.
Kinderen komen op de speelplaats en zien elkaar weer.
Leerkrachten verwelkomen jullie in hun klas.

Toch is deze dag ook anders dan alle voorgaande.
Wij doen een oproep aan alle ouders die na 17 augustus 2020 zijn teruggekeerd uit een rode zone om zich aan de maatregelen te houden:
- respecteer een quarantaineperiode van 14 dagen.
- laat jezelf en je kinderen testen.

voor een overzicht van de gebieden met code rood kun je terecht op de website
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
Wie van buiten de EU komt ( bv. Turkije, Marokko ... ) moet in quarantaine en een test laten afleggen.
https://diplomatie.belgium.be/nl

Samen zorgen we voor een veilige school.
Denk ook aan de anderen.

Het schoolteam

Beste ouders,

Nog enkele dagen en onze school opent zijn deuren voor de leerlingen.
We zijn blij dat alle leerlingen naar school mogen komen.
Anderzijds blijft het belangrijk om voorzichtig te zijn en de veiligheidsmaatregelen na te leven.
De overheid heeft verschillende pandemieniveaus bepaald; groen, geel, oranje en rood.
Voor de basisscholen ( kleuter- en lager onderwijs ) is er veel mogelijk in code geel en oranje.
Daarom hebben we er als school voor gekozen om ( hoofdzakelijk ) de voorzorgsmaatregelen van code oranje toe te passen. Dit om te vermijden dat we steeds moeten wisselen met afspraken. Dit zorgt vaak voor onduidelijkheid en frustratie.

We zetten de afspraken voor jullie even op een rij.

De leerlingen wassen hun handen voor ze naar school gaan.
De leerlingen komen / worden afgezet aan de schoolpoort in de Sint-Amelbergalaan.
De leerlingen van het lager gaan op de speelplaats van het lager.
De kleuters worden door een kleuterleerkracht begeleid naar de kleuterspeelplaats.
(Groot-)ouders komen NIET op school.
Volwassenen dragen een mondmasker aan de schoolpoort. ( verplicht op drukke plaatsen ! )

Opmerking:
Tijdens de eerste dagen mag één ouder van de instappers °2018 of °2017 ( die nog niet naar school geweest zijn vorig schooljaar ) mee op de speelplaats. Na een kort bezoek aan de klas nemen ze ook afscheid van hun kind. Blijf niet rondhangen op het schoolterrein a.u.b.

Als je als ouder een leerkracht wenst te spreken, maak je een afspraak voor of na de schooluren. U draagt steeds een mondmasker.

Algemene regels op school:

AFSTAND HOUDEN:
- Geen social distancing voor leerlingen.
- Leerkrachten dragen een mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden.

HANDHYGIENE:
- Handen reinigen bij het binnengaan van de klas, na toiletbezoek, voor het eten, na een speeltijd…

VERLUCHTING:
- Klassen worden steeds verlucht. ( deur open + raam minstens op klikstand )
- Buitendeuren blijven open staan.

BLIJVEN ETEN:
We vragen nog steeds dat indien het mogelijk is dat kinderen ’s middags thuis eten.
+ Lagere school: ( in de klasbubbel )
In de klas bij de leerkracht of in de refter bij juf Hetty.
+ Kleuterschool: ( per leeftijdsgroep )
Oudste kleuters: bij juf Vroni
Jongste kleuters: bij juf Betty

SPEELTIJDEN:
+ Elke dag gescheiden speeltijden voor kleuters en lagere school.
+ De speeltijden kunnen gewoon doorgaan in open lucht.
+ Bij zeer slecht weer gaan de leerlingen onder het afdak of naar hun klas.

SANITAIR:
+ Alle toiletten kunnen gewoon gebruikt worden.
+ Bij het doorspoelen doen we het deksel naar beneden.
+ Handhygiëne na een toiletbezoek is belangrijk.
+ Gebruik één papieren handdoekje om je handen af te drogen. ( eerst afschudden )
+ De toiletten worden dagelijks gepoetst

PERSOONLIJK MATERIAAL:
+ Zet overal je naam op: drinkfles ( geen plastieken wegwerpflesje ), je brooddoos, je fruitdoosje, je jas, je turnpantoffels…
+ Leen geen persoonlijk materiaal uit.

SCHOOLPOORT:
+ Houd het afscheid kort en blijf niet staan aan de poort. ( Geen samenkomsten ! )
+ Draag een mondmasker.
+ De ingang aan de Sint-Amelbergalaan is de enige ingang.
Brengen: tussen 8.15 en 8.30
Afhalen: Wie enkel kleuters heeft komt om 15.20 zijn kleuter ophalen.
Wie kinderen heeft van de lagere school komt tegen 15.25.
Oudere leerlingen nemen hun broer of zus mee naar de ouders.


Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de leerkrachten of de directie.
Samen zorgen we voor een veilige start en verloop van het schooljaar.

WELKOM VANAF 1 SEPTEMBER,

Het schoolteam van Heilig Hart.

Beste leerling,

Nog enkele keren slapen en dan gaat de schoolpoort weer open.
Op 1 september zie je je klasgenoten terug en misschien zijn er nieuwe vrienden.
De leerkrachten zijn er klaar voor en hebben jullie klasje al voorbereid.

Het CORONAVIRUS is helaas nog niet verslagen.
Daar moeten we nog steeds rekening mee houden.
Wat betekent dat voor het komende schooljaar voor jou?

+ Je mag elke dag naar school komen.
+ Je hoeft geen mondmasker te dragen op school.
+ Je hoeft geen afstand te houden van elkaar.
+ Tussen de leerkracht / toezichter en jou respecteren we wel de afstand van 1,5 meter of heeft de
volwassene een mondmasker op.
+ Je wast / reinigt je handen:
- voor je naar school komt.
- als je de klas binnengaat.
- na een toiletbezoek.
- voor je iets eet.
+ We proberen zoveel mogelijk thuis te gaan eten over de middag. Als we op school blijven eten,
doen we dat in onze klasbubbel in de klas of in de refter.
+ Uitstappen met de klas en het zwemmen kunnen doorgaan.
(Bij verhoging van het risico kan dit voor bepaalde activiteiten aangepast worden )

We zorgen voor een veilige school door:
+ het klaslokaal zoveel mogelijk goed te verluchten.
+ de klassen en toiletten regelmatig te poetsen.
+ de afspraken en raadgevingen van leerkrachten / toezichters goed op te volgen.

Graag tot 1 september,

Directeur Peter

27 augustus OPENDEURDAG
afgelast.

Beste ouders,

De geplande opendeurdag voor kleuters en het eerste leerjaar gaat niet door.
Gelieve de berichtgeving via facebook, mail of Whatsapp goed te volgen i.v.m. de start van de school op 1 september.
Alle kleuters en leerlingen van de lagere school worden dan op school verwacht.

We houden jullie verder op de hoogte.

Het schoolteam.

Beste ouders en leerlingen,

Het duurt nog even voor de school opnieuw start.
Jullie hebben nog twee weekjes vakantie. De directeur en de leerkrachten starten natuurlijk al wat vroeger om alles voor te bereiden.
Omdat we vorig schooljaar niet elke dag les konden geven omwille van de lock-down, is er op Karrewiet een leuk initiatief; zomerschool.
Voor elke graad zijn er aparte filmpjes die belangrijke leerstof op een leuke en begrijpelijke wijze herhalen.
De filmpjes kan je ook bekijken op televisie om 11.00 op Karrewiet.

https://www.ketnet.be/kijken/zomerschool

Veel kijkplezier.

Misschien vind je in je werkboeken van vorig jaar of in de werkbundels ook nog wel oefeningen die je niet gemaakt hebt i.v.m. het onderwerp in het filmpje.
Wat houd je tegen om op een coole plek na het bekijken van het filmpje er enkele te maken?

Veel plezier nog in de vakantie en... tot gauw bij de start van het nieuwe schooljaar. Zorg dat je er klaar voor bent, wij lopen er ook alvast warm voor.

Kleuters

Klik op een klasje om meer te weten te komen over de leerkracht en de werkwijze!

Lager

Klik op een klasje om meer te weten te komen over de leerkracht en de werkwijze!