3e leerjaar

Juf Ann

Ik ben Ann Van Vossole. Deze school maakt een groot deel uit van mijn leven. Ik ben hier als kind naar de kleuterschool en de lagere school geweest.

Na ongeveer 20 mooie jaren in het eerste leerjaar, ben ik sinds 2005 klastitularis van het derde leerjaar. Een andere doelgroep, maar zeker niet minder boeiend. Ik ruilde het leren lezen en schrijven in voor het bijstaan van kinderen die zich steeds zelfstandiger ontplooien in hun leer- en groeitraject.

De leukste klasactiviteiten bestaan uit die momenten waarop leerlingen het beste van zichzelf kunnen geven en hun talenten kunnen ontdekken.

Juf Machteld

Hallo, ik ben juf Machteld, mijn vriend heet Koen. Ik woon samen met mijn zoon Wietse, onze hond Biel,poes Mees en 2 kippen in Temse. Ik ben graag buiten, vooral in mijn tuin en moestuin en verwerk de verse groenten dan in mijn keuken. Ik hou van sporten (lopen,tennis,wandelen) en ga graag op reis.

Wat leren we in het derde leerjaar?

Wiskunde

Voor wiskunde werken we met de methode ‘Katapult’. Er wordt veel aandacht besteed aan automatisering en handig rekenen m.b.v. rekenstrategieën. In het derde leerjaar leren we hoofd- rekenen en cijferen tot 1 000.

Nederlands:

Voor spelling wordt er gewerkt met ‘Tijd voor Taal accent’.De regels van spelling worden op een speelse manier aangebracht door middel van onthoudliedjes, prenten en andere leuke werkvormen.Voor de andere leerstofonderdelen van Nederlands gebruiken we de taalmethode ‘Kameleon’.

Wereldoriëntatie

Uw kind werkt met de methode ‘Mundo’.  We werken rond  de natuur, techniek, de stamboom, de eeuwbalk, plattegronden, oriëntatieoefeningen, roosterkaarten, windstreken, ……..

Het LEREN LEREN begint vanaf het derde leerjaar een vaste vorm te krijgen.

Interessante websites hiervoor:

We maken ook regelmatig uitstappen om de schoolomgeving te verkennen, verkeersregels in te oefenen en de natuur te ontdekken. Een bezoek aan de bibliotheek en buitenschoolse sportdagen behoren ook tot het programma.

Meer informatie over de klaswerking en klasafspraken kan u bekomen op onze ouderavond in de maand september.

Interessant om te weten

De facebookpagina van het derde leerjaar vind je hier!