3e leerjaar

Juf Ann

Ik ben Ann Van Vossole. Deze school maakt een groot deel uit van mijn leven. Ik ben hier als kind naar de kleuterschool en de lagere school geweest.

Na ongeveer 20 mooie jaren in het eerste leerjaar, ben ik sinds 2005 klastitularis van het derde leerjaar. Een andere doelgroep, maar zeker niet minder boeiend. Ik ruilde het leren lezen en schrijven in voor het bijstaan van kinderen die zich steeds zelfstandiger ontplooien in hun leer- en groeitraject.

De leukste klasactiviteiten bestaan uit die momenten waarop leerlingen het beste van zichzelf kunnen geven en hun talenten kunnen ontdekken.

Wat leren we in het derde leerjaar?

Wiskunde

Voor wiskunde werken we met de rekenmethode ‘Katapult’. Er wordt veel aandacht besteed aan automatisering en handig rekenen m.b.v rekenstrategieën.

De belangrijkste nieuwe leerstof op een rijtje :

– de leerlingen maken kennis met de natuurlijke getallen tot 1 000 en leren hoofdrekenen en cijferend rekenen tot 1 000

– breuken

– kloklezen tot op één minuut nauwkeurig

– maateenheden van inhoud, lengte en gewicht.

Nederlands

Voor Nederlands wordt er gewerkt met de taalmethode TALENT. De methode bestaat uit 9 thema’s. De lessen sluiten op elkaar aan en vormen op die manier een betekenisvol geheel. In elk thema komen de verschillende taaldomeinen aan bod : spellling, vlot en vloeiend lezen, taaldenken, betekenissen, taalvaardigheid (lezen, schrijven, luisteren en spreken). Het leesboek bij TALENT voorziet teksten op verschillende leesniveaus.

Wereldoriëntatie

Uw kind werkt met de methode MUNDO. De thema’s die aan bod komen, vertrekken vanuit hun leefwereld en de schooleigen context. Ze vormen een middel om de wereld te onderzoeken: oriëntatie op de samenleving, oriëntatie op bewegingscultuur, oriëntatie op tijd, oriëntatie op de ruimte, oriëntatie op techniek en oriëntatie op natuur.

Leren leren

Het LEREN LEREN begint vanaf het derde leerjaar een vaste vorm te krijgen. De leerlingen kunnen de aangeleerde leerstof in de klas maar ook thuis online inoefenen.

Interessante websites hiervoor zijn:

· kweetet.be

· bingel.be

Interessant om te weten

De facebookpagina van het derde leerjaar vind je hier!