Info

Beste ouders,

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Directie en leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid  voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen.Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken ervan na te leven.

Als school willen we ons volledig inzetten voor uw kind. Terecht verwacht u van ons degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Dag kleutertje,                                                   Dag  leerling,
Hartelijk welkom!                                            Hartelijk welkom!

Jullie zullen een leerrijke en fijne tijd beleven in onze school.
Alle juffen en meesters zullen hun uiterste best doen
en we rekenen er uiteraard ook op dat jij je steentje bijdraagt.
Indien je vragen of problemen hebt,
kan je steeds bij hen of de directie terecht.