Groene klas

Juf Kelly

Ik ben juf Kelly en ben afkomstig uit Bornem. Sinds 2010 werk ik op de Heilig Hartschool. Het is leuk om samen met de kleuters op ontdekking/uitstap te gaan in de verschillende thema’s en ze op een leuke en speelse manier te laten ontwikkelen. Naast het welbevinden van de kinderen vind ik het welbevinden van jullie als ouder minstens even belangrijk, mijn deur staat steeds open voor een gesprekje.

Ook in de groene klas blijft het allerbelangrijkste, dat de kleuters graag naar school komen en zich echt thuis voelen in de klas. Daarom:

  • kies ik thema’s die nauw aansluiten bij de interessewereld van 3 tot 5-jarigen: superhelden, piraten, ridders en prinsessen, de ruimte, dino’s, techniek, sprookjes, indianen, dino’s enz.
  • organiseer ik binnen deze thema’s boeiende activiteiten die de kleuters uitdagen en alle ontwikkelingsaspecten stimuleren
  • krijgen de kleuters inspraak om samen te plannen en te evalueren
  • worden de speel- en werkhoeken steeds aangepast aan het thema: een gevarieerd materiaalaanbod schept veel ervaringskansen
  • zorgen we ervoor dat elke kleuter op zijn/haar niveau kan functioneren, zodat hij/zij succeservaringen kan opdoen
  • waken we erover dat de kleuters op een fijne manier met elkaar leren omgaan; we gebruiken hiervoor onder meer het “lift project”

Ten slotte verwachten we van onze grootste kapoenen een zekere zelfstandigheid. In groeiende mate leren ze bewust keuzes maken (en daar ook de gevolgen van dragen), zich richten op specifieke taken, geconcentreerd werken, probleemoplossend denken, enz.

Met een knipoog naar het eerste leerjaar komen er natuurlijk regelmatig activiteiten aan bod die het ontluikend rekenen, lezen en schrijven stimuleren.

Wist je dat

Heen en weerschriftje boekje INFO - kopie